ZADZWOŃ DO NAS TERAZ: +971 7 244 7676 WYŚLIJ DO NAS E-MAIL | FORMULARZ KONTAKTOWY

The UAE is a Country Offering Unparalleled Lifestyle Options, Security, Confidentiality, Exceptionally Advantageous Tax Regimes, Exciting Business and Investment Opportunities and a Wide Spectrum of Fantastic Free Hold Properties with 100% Foreign Ownership.

Dodaj do Ulubionych
 • Spółki w ZEA
 • Założenie Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) – Podstawowe Informacje i Fakty – Wybór Typu Spółki

Założenie Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) – Podstawowe Informacje i Fakty – Wybór Typu Spółki

Inwestycje w ZEA

Typy spółek w ZEA – informacje praktyczne oraz fakty

{Przewiń w dół, aby zobaczyć wszystkie rozdziały}

Uwagi mające na celu pomoc klientom przy doborze właściwego typu spółki oraz w planowaniu inwestycji w ZEA

Zawartość

 1. Spółki offshore w ZEA („spółki offshore”) – wykorzystywane w handlu międzynarodowym oraz jako struktury holdingowe, z możliwością dostępu do lokalnych rachunków bankowych oraz lokalnego rynku nieruchomości
 2. Lokalne spółki wolnostrefowe (Free Zone) z ograniczoną odpowiedzialnością w ZEA („spółki wolnostrefowe”) – wykorzystywane dla potrzeb lokalnej wymiany handlowej w Strefach Wolnego Handlu (nie we wszystkich emiratach) ORAZ handlu międzynarodowego, jak również w celu nabywania nieruchomości
 3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ZEA („spółki z o.o.”) – w celu uzyskania nieograniczonego dostępu do rynku ZEA oraz rynków międzynarodowych
 4. Warunki / fakty / aspekty praktyczne otwarcia rachunku bankowego
 5. Ogólne porównanie spółek offshore ze spółkami wolnostrefowymi
 6. Spółki w ZEA jako spółki holdingowe spółek zarejestrowanych w innych państwach
 7. Spółki w ZEA jako przedsiębiorstwa handlowe wystawiające faktury w ZEA i w innych państwach
 8. Spółki w ZEA służące do inwestowania w nieruchomości na terenie ZEA
 9. Zagadnienia związane z dziedziczeniem / sukcesją

1. Spółki offshore w ZEA – wykorzystywane w handlu międzynarodowym oraz jako struktury holdingowe, z dostępem do lokalnych rachunków bankowych oraz lokalnego rynku nieruchomości

Spółki offshore w ZEA – tańsza alternatywa – mogą prowadzić wyłącznie działalność międzynarodową (tj. poza ZEA) niemal każdego rodzaju w ramach swej struktury prawnej (w ZEA mogą one jedynie dysponować kontem w banku, posiadać udziały w innych spółkach offshore lub wolnostrefowych, prowadzić handel z innymi spółkami offshore w ZEA – lecz nie ze spółkami wolnostrefowymi – oraz być właścicielem nieruchomości).

Nie przewiduje się stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – biura – w celu realizacji działalności biznesowej w ZEA. Z tego względu usługi biura wirtualnego nie mogą obejmować adresu biznesowego, a jedynie siedzibę firmy oraz pocztę (z numeru telefonu nadanego w ZEA można także korzystać za pośrednictwem usługi Skype).

Są to podmioty niebędące rezydentami podatkowymi, które nie mogą czerpać korzyści z umów podatkowych zawartych przez ZEA, nie dają one także uprawnień właścicielom lub menadżerom do otrzymania WIZY pobytowej w ZEA. Przez to są one tańszym rozwiązaniem. W porównaniu do innych spółek offshore w innych państwach, uważane są za znacznie bardziej prestiżowe, gdyż nie pojawiają się na międzynarodowych czarnych listach, umożliwiają bezproblemowy dostęp do anonimowej bankowości – nie są objęte międzynarodowymi umowami o wymianie informacji – dla spółki i jej właścicieli (spółki spoza ZEA, np. te założone na Seszelach, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych lub w Wielkiej Brytanii doświadczają znacznych opóźnień, trudności oraz ponoszą wysokie koszty przy otwieraniu konta bankowego w ZEA) oraz korzystają z usług solidnych banków o wysokiej kapitalizacji, działających w bezpiecznym otoczeniu gospodarczym.

Złożenie wniosku / Rejestracja / Proces udzielania zezwolenia:

Prosty wniosek do władz, wymagający jedynie określenia zakresu działalności, przedstawienia referencji bankowych, kopii paszportów, rachunków za media właścicieli rzeczywistych / wspólników.

Po dostarczeniu powyższych dokumentów rejestracja trwa jeden dzień.

Rachunki bankowe (zapoznaj się również z poniższymi uwagami na temat rachunków bankowych w ZEA) – konieczność osobistej wizyty w ZEA w celu odbycia rozmowy w banku i złożenia wniosku – 2 dni od złożenia wniosku

2. Lokalne spółki wolnostrefowe (Free Zone) z ograniczoną odpowiedzialnością w ZEA („spółki wolnostrefowe”) – wykorzystywane dla potrzeb lokalnej wymiany handlowej w Strefach Wolnego Handlu (nie we wszystkich emiratach) ORAZ międzynarodowej, jak również w celu nabywania nieruchomości

Spółki wolnostrefowe w ZEA czerpią WSZELKIE korzyści i mogą realizować WSZELKIE funkcje przewidziane dla podmiotów offshore (patrz wyżej) przy poniżej wymienionych istotnych różnicach i dodatkowych zaletach:

 • Działalność ograniczona jest do zakresu objętego zezwoleniem, o które wnioskowano – usług, handlu itp. – i nie jest możliwe, aby zezwolenie obejmowało wszystko
 • Stałe miejsce prowadzenia działalności – biuro lub tanie stanowisko typu flexi-desk  – jako obowiązkowy dodatek do pełnego biura wirtualnego
 • Uprawnienie do 3-letniej wizy inwestorskiej oraz dokument tożsamości ZEA dla inwestora (oraz współmałżonka i osób pozostających na utrzymaniu inwestora)
 • Status rezydenta podatkowego „onshore” z możliwością skorzystania z międzynarodowych umów podatkowych oraz uzyskania zaświadczenia o rezydencji podatkowej.
 • Mogą prowadzić handel z innymi spółkami wolnostrefowymi z rodzimej Strefy Wolnego Handlu lub ze spółkami w innych Strefach Wolnego Handlu ZEA, jak również na rynku międzynarodowym.
 • Zezwolenie wydaje KAŻDY, dowolnie wybrany Urząd Strefy Wolnego Handlu. Zezwolenie uprawnia do prowadzenia handlu ze wszystkimi spółkami wolnostrefowymi w całych Emiratach. Dodatkowo istnieje możliwość założenia oddziałów lub spółek zależnych tej spółki wolnostrefowej w dowolnej innej strefie wolnego handlu, jeśli obecność fizyczna jest niezbędna w więcej niż jednej strefie.
 • W przypadku ZEA, spółki te nie mogą handlować poza strefami wolnego handlu. Jeżeli usługi są nabywane lub sprzedawane poza ZEA, spółka wolnostrefowa będzie właściwa dla takiej działalności.

Złożenie wniosku / Rejestracja / Proces udzielania zezwolenia:

Prosty wniosek do władz (wymaga się jedynie określenia zakresu działalności, przedstawienia referencji bankowych, kopii paszportów, rachunków za media właścicieli rzeczywistych / wspólników ORAZ menadżerów).

Po pierwsze, należy uzyskać zatwierdzenie nazwy. Trwa to około 2 dni.

Następnie wydawane jest zezwolenie (należy złożyć biznes plan). Może to zająć nieco czasu w zależności od danego rodzaju działalności / projektu / okoliczności – około 1 miesiąca.

Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki (po uzyskaniu zezwolenia). Konieczna jest osobista wizyta w celu podpisania aktu założycielskiego spółki.

Rachunki bankowe (zapoznaj się również z poniższymi uwagami na temat rachunków bankowych w ZEA) – konieczność osobistej wizyty w ZEA w celu odbycia rozmowy w banku i złożenia wniosku – w 2 dni od złożenia wniosku

Można złożyć wniosek o WIZĘ pobytową dla właścicieli ORAZ pracowników (liczba pracowników powiązana jest z wielkością wybranego pomieszczenia / lokalu). Rozpatrywanie wniosku trwa około tygodnia. Konieczne jest osobiste stawiennictwo i poddanie się badaniom lekarskim. Można to powiązać czasowo ze spotkaniem w sprawie założenia rachunku bankowego.

Dokument tożsamości Emiratów wydawany jest po upływie 30 dni od zatwierdzenia wniosku wizowego.

Prace wykonywane w ramach etapu założenia spółki:

 • Złożenie wniosku oraz kontakt / reprezentacja dla potrzeb procedur uzyskania zezwolenia
 • Usługi zarejestrowanego agenta
 • Procedury oraz kontakt z Departamentem ds. Nieruchomości w sprawie: wymogów dotyczących powierzchni parceli / lokalu (obowiązują określone wymogi minimalne)
 • Doradztwo w sprawie aktu założycielskiego oraz umów spółki
 • Opłaty z tytułu wydania zezwolenia i od gruntu na rzecz Urzędu ds. Inwestycji emiratu Ras al-Chajma (RAKIA) (w zależności od przypadku / typu zezwolenia)

3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w ZEA – w celu uzyskania nieograniczonego dostępu do rynku ZEA oraz rynku międzynarodowego

Jeśli istnieje potrzeba dostępu do lokalnego rynku ZEA, wówczas odpowiednim narzędziem jest spółka z o.o., która ma te same cechy, co spółka wolnostrefowa POZA dodatkowym wymogiem, aby 51% udziałów było w posiadaniu mieszkańców ZEA (istnieje także dodatkowy wymóg wstępnego zatwierdzenia wydawanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego oraz Ministerstwo Gospodarki).

W tym celu (kupno i sprzedaż w obrębie ZEA) potrzebna jest lokalna spółka z o.o. wraz z miejscowym sponsorem (wspólnikiem), którym – dzięki naszym mocnym kontaktom lokalnym i rekomendacji naszego prezesa – może być agencja rządowa (np. sam Urząd ds. Inwestycji w Strefach Wolnego Handlu), co eliminuje wszelkie ryzyko związane z zaufaniem nieznanym podmiotom prywatnym. Osiągnięty skutek jest taki, że miejscowy sponsor nie ma kontroli nad spółką, nie dysponuje uprawnieniem do 51% dywidend; uprawnienie to jest zniesione ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA. W zamian sponsorowi przysługuje określone wynagrodzenie / określony procentu zysków.

Urząd ds. Inwestycji może narzucić określone warunki (w zależności od projektu, działalności lub rozmiaru i konkretnego biznes planu) – np. minimalną powierzchnię lokalu – ale są one zazwyczaj realistyczne i możliwe do spełnienia.

Korzyść: Właścicielem rzeczywistym jest formalnie rezydent lokalny.

Rządowe „opłaty sponsorskie” (uzgodnione przez naszego prezesa) są obecnie następujące:

Opłata sponsorska w pierwszym roku wynosi 25 000 AED / 5 000 EUR / 6 812 USD – dla wszystkich typów spółek.

Od drugiego roku opłata sponsorska zależeć będzie od obrotów spółki, zgodnie poniższym wykazem:

Roczna opłata sponsoringowa Obroty spółki
25 000 AED / 5 000 EUR / 6 812 USD 0 – 3 mln AED (0,6 mln / 0,82 mln)
35 000 AED / 7 000 EUR / 9 537 USD 3 – 5 mln AED (1 mln EUR / 1,36 mln)
45 000 AED / 9 000 EUR / 12 262 USD 5 – 10 mln AED (2 mln EUR / 2,72 mln)
60 000 AED / 12 000 EUR / 16 349 USD 10 – 20 mln AED (4 mln EUR / 5,44 mln)
75 000 AED / 15 000 EUR / 20 436 USD 20 – 50 mln AED (5 mln EUR / 6,8 mln USD)
100 000 AED / 20 000 EUR / 27 248 USD powyżej 50 mln AED (5 mln EUR / 6,8 mln USD)

Złożenie wniosku / Rejestracja / Proces udzielania zezwolenia:

Tak samo, jak w przypadku spółek wolnostrefowych, z wyjątkiem dodatkowych elementów tj. (1) wstępnej procedury zatwierdzenia w Urzędzie ds. Inwestycji pociągającej za sobą konieczność „zatwierdzenia” w Departamencie Rozwoju Gospodarczego i Ministerstwie Gospodarki oraz (2) umowy wspólników, aby umożliwić powołanie miejscowego sponsora i uregulować relacje z nim.

Rachunki bankowe (zapoznaj się również z uwagami poniżej na temat rachunków bankowych w ZEA)tak samo, jak w przypadku spółek wolnostrefowych.

WIZA pobytowa dla właścicieli ORAZ pracowników (liczba pracowników powiązana jest z wielkością wybranego pomieszczenia / lokalu) – tak samo jak w przypadku spółek wolnostrefowych.

Dokument tożsamości ZEA – tak samo jak w przypadku spółek wolnostrefowych.

4. Warunki / fakty / aspekty praktyczne otwarcia rachunku bankowego, które odnoszą się głównie do spółek offshore w ZEA LUB „rachunków indywidualnych nierezydentów” będących w dyspozycji osób nieposiadających wizy pobytowej ZEA (nota bene, wspólnicy spółki wolnostrefowej, w przeciwieństwie do wspólników spółki offshore, otrzymują wizę pobytową i ani wspólnicy spółki wolnostrefowej ani ona sama nie są przedmiotem wzmożonych / długotrwałych procedur badania due diligence stosowanych przez lokalne banki).

Otwarcie rachunku bankowego w ZEA, w przypadku spółek offshore, jest procesem prostym, ale jako że ZEA chcą chronić swój wizerunek centrum finansowego wraz ze wszystkimi wynikającymi ze tego korzyściami, postawiono pewne warunki:

 • Klient (właściciel rzeczywisty) winien osobiście przybyć do ZEA i odbyć spotkanie w banku w celu otwarcia konta firmowego i osobistego (organizujemy przedstawienie klienta bankowi); musi on przekonać bank o swoich poważnych i profesjonalnych zamiarach oraz że jego firmy będą prowadziły konkretną działalność (zaleca się wskazanie nie więcej niż jednego lub dwóch obszarów działalności)
 • Określone jest minimalne saldo, które należy zawsze utrzymywać na rachunkach bankowych (od 30 000 USD do 100 000 USD, w zależności od banku)
 • W ramach procesu zakładania konta wszystkie banki stosują odpowiednie, rozbudowane procedury poznania klienta (ang. know your client, KYC), a także badanie due diligence z zachowaniem międzynarodowych standardów.

Obecnie współpracujemy z dwoma bankami o większościowym udziale rządu POLECANYMI przez Urząd ds. Inwestycji strefy Ras al-Chajma, do których możemy wprowadzić Państwa i wasze przedsięwzięcia biznesowe:

Habib Bank (hbl.ae) – Działa od 1841 r. i silnie akcentuje swoją obecność we WSZYSTKICH głównych centrach finansowych, takich jak Szwajcaria i Luksemburg; elastyczny, zachowujący wysoki stopień poufności, wykazuje się bardzo dobrym zrozumieniem działalności typu offshore; utrzymujemy z nim bliskie kontakty.

Abu Dhabi Commercial Bank (adcb.com) – Jeden z największych i najbezpieczniejszych banków na świecie, … ale cechuje się powolnością przy otwieraniu rachunków bankowych, podobnie jak wszystkie wielkie banki nastawione na większe kwoty depozytów; należy liczyć się ze szczegółowym badaniem due diligence, w rzadkim przypadku z odmową. Niemniej, jeśli chodzi o spółki wolnostrefowe, proces otwierania rachunku jest dużo szybszy.

Założenie rachunku bankowego trwa około tygodnia od momentu złożenia wniosku i dokumentów w banku.

Większość klientów woli złożyć wniosek do 2 (dwóch) banków, aby zminimalizować niewielkie ryzyko odrzucenia wniosku, a także aby mieć większe spektrum wyboru – móc wybrać bank, który będzie lepiej odpowiadał ich potrzebom.

Alternatywnym rozwiązaniem dla klientów, którzy nie potrzebują konta bankowego ZEA dla ich spółki offshore w Emiratach, jest: otwarcie rachunku bankowego na Cyprze

Dostrzegamy negatywne strony korzystania z usług bankowych w UE, o czym pisaliśmy w poprzednich biuletynach. Niemniej, w przypadku mniejszych kwot (< 100 000 USD) nie powinny wystąpić istotne problemy.

5. Ogólne porównanie spółek offshore ze spółkami wolnostrefowymi:

Spółki wolnostrefowe są lokalnymi podmiotami, rezydentami podatkowymi. Nie są przedmiotem „ataku” społeczności międzynarodowej (OECD), jako że cechuje je odpowiednie zaangażowanie lokalne, są powszechnie uznawane i akceptowane. Procedury otwarcia rachunku bankowego dla tego typu spółek są – naturalnie – prostsze i szybsze. Przeszkody w postaci badania due diligence są niewielkie. Spółka wszakże jest podmiotem lokalnym, jej właścicielem jest rezydent ZEA (ma status rezydenta – cudzoziemca ZEA; legitymuje się dokumentem tożsamości Emiratów, dysponuje WIZĄ pobytową i odwiedza ZEA co najmniej dwa razy w roku). Przyszłość: Spółka wolnostrefowa przetrwa bez ograniczeń w czasie, gdyż jest prawdziwie lokalnym podmiotem cechującym się zaangażowaniem gospodarczym, którego właścicielem jest rezydent dużego – pod względem gospodarczym – kraju / rynku w światowej klasy centrum regionalnym posiadającym rzeczywistą i zaawansowaną infrastrukturę, w ramach której działają tysiące RZECZYWISTYCH i lokalnych firm (a nie rezydent wysepki, na której brak jest infrastruktury i rynku odpowiedniej wielkości).

Spółki offshore (papierowe) w ZEA są także w pełni akceptowalne i nie pojawiają się na żadnych międzynarodowych „czarnych listach”. Podlegają one jednakże surowszym procedurom badania due diligence stosowanym przez lokalne banki. Praktyczne zastosowanie w planowaniu podatkowym / akceptowalność: spółki offshore mogą być wykorzystywane do fakturowania spółek cypryjskich lub maltańskich lub pełnić funkcję spółek holdingowych podmiotów zarejestrowanych na Malcie lub Cyprze bez trudności ze strony miejscowych organów podatkowych. W innych krajach UE o wysokich podatkach mogą wystąpić problemy związane z akceptowaniem faktur wystawianych przez spółki offshore. Przyszłość: Jeśli chodzi o rynek międzynarodowy, przyszłość spółek offshore na przestrzeni najbliższych 3-5 lat jest niepewna. Niemniej, obecnie korzystają z niej tysiące klientów na rynku międzynarodowym. Pierwszym problemem, który może się za jakiś czas pojawić, są zwiększone trudności przy otwieraniu rachunku bankowego.

6. Działalność holdingów

Cel: Wyeliminowanie lub zminimalizowanie – między innymi – podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, jak również podatku od zysków kapitałowych nakładanych przez lokalne prawo w kraju rezydencji spółki zależnej. Chodzi tu o optymalne zminimalizowanie kosztów podatkowych. Aby to osiągnąć – zminimalizować opodatkowanie – spółka holdingowa (odbiorca/właściciel dywidend itp.) musi mieć dostęp do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między krajem spółki holdingowej a krajem spółki zależnej. Co więcej, aby można było odwołać się do umowy międzynarodowej, spółka dominująca musi być rezydentem podatkowym w kraju holdingu (jest nim np. spółka wolnostrefowa w ZEA). Spółka dominująca NIE może być nierezydentem podatkowym (jak np. spółka offshore w ZEA).

Tylko w przypadkach, gdzie spółka zależna jest rezydentem kraju, w którym NIE ma podatku u źródła / podatek taki nie jest przewidziany przez krajowe prawo podatkowe (a więc nie jest potrzebna umowa międzynarodowa w celu zminimalizowania opodatkowania, ponieważ podatki u źródła oraz podatki od zysków kapitałowych wynoszą, zgodnie z prawem, zero), odpowiednie będzie wykorzystanie spółki offshore z ZEA; krajami takimi są Cypr i Malta, gdzie spółki offshore pochodzące z ZEA mogą bez problemu służyć za spółki holdingowe. Co więcej, można stworzyć strukturę 3-poziomową, w której spółka offshore z ZEA jest właścicielem spółki cypryjskiej lub maltańskiej, a ta z kolei jest właścicielem spółek w UE. Jest to wspaniała struktura, gdyż łączy w sobie ZARÓWNO korzyści płynące z międzynarodowych umów podatkowych, jak i dostęp do bardzo korzystnych dyrektyw unijnych, które eliminują wszystkie podatki u źródła w UE (Dyrektywa o spółkach dominujących i zależnych, Dyrektywa w sprawie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych i inne).

Tak więc nasuwającym się tu wyborem jest spółka wolnostrefowa, dla której można pozyskać „zaświadczenie o rezydencji podatkowej”, gdzie klient / właściciel dysponuje wizą pobytową i dokumentem tożsamości Emiratów (możemy to łatwo zorganizować, warunkiem jest przyjazd do ZEA co najmniej dwa razy w roku). Można w to rozwiązanie włączyć spółkę cypryjską lub maltańską (lub nie, w zależności od potrzeb). Alternatywnie (jeśli podatki u źródła od dywidend lub innych dochodów nie są nakładane na poziomie jurysdykcji, której podlega spółka zależna), można bez problemu wykorzystać spółkę offshore z ZEA.

Uwaga specjalna: Spółki holdingowe w ZEA – dysponujące kontem bankowym w ZEA – stosowane w celu łagodzenia ryzyk bankowych i finansowych występujących w UE – międzynarodowe spółki holdingowe w ZEA

(Dotyczy głównie klientów prowadzących spółki na Malcie, …ale także na Cyprze oraz zarejestrowanych w innych krajach UE i poza UE – na Seszelach – spółek dysponujących rachunkami bankowymi w UE)

Malta

(Aby uzyskać informacje o Cyprze i innych strukturach unijnych, przewiń w dół)

Zastosowanie struktury „Podwójna Malta-Malta” (spółka na Malcie będąca spółką-matką innej spółki maltańskiej – niezbędne do osiągnięcia 5% efektywnej stopy podatku dochodowego od osób prawnych na Malcie) – zalecenia / sugestie w celu poprawy struktury korporacyjnej oraz uniknięcia ryzyka bankowego oraz ryzyka związanego z kryzysem finansowym w UE.

Zalecamy usytuowanie spółki holdingowej ZEA „ponad” wszystkimi istniejącymi strukturami maltańskimi z następujących powodów.

Struktura „ZEA-Malta” = spółka holdingowa ZEA właścicielem maltańskiej spółki zależnej

Struktura ZEA-Malta cieszy się ostatnio największą popularnością wśród klientów pragnących zabezpieczyć się przez nadmiernym ryzykiem.

 1. Struktura Malta-Malta jest mniej optymalna podatkowo niż struktura ZEA-Malta.
 2. Struktura Malta-Malta jest mniej korzystna w aspekcie zachowania poufności, jako że Malta podlega unijnemu systemowi wymiany informacji, podczas gdy ZEA nie podlegają i nie podpisały żadnego porozumienia o wymianie informacji z żadnym krajem.
 3. Struktura Malta-Malta jest problematyczna, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa środków w bankach Malty, jeśli w ciągu najbliższych kilku lat na Malcie dojdzie do „wywołanego przez UE” kryzysu bankowego/cięć depozytów. Jeżeli natomiast spółką holdingową jest spółka z ZEA dysponująca rachunkiem bankowym w ZEA, środki można przelać za jednym naciśnięciem przycisku, a bank nie będzie powoływać się na kwestie zgodności z przepisami, jako że przelew dokonywany jest na rzecz spółki dominującej (gdy banki mają problem z płynnością, nadgorliwie stosują procedury badania zgodności z przepisami, aby spowolnić wycofywanie wkładów).
 4. Sprzyja unikaniu, w tych ryzykownych czasach, „stawiania wszystkiego na jedną kartę”.
 5. Większość lokalnych usługodawców promuje strukturę Malta-Malta z powodów czysto komercyjnych – nie są obecni w innych jurysdykcjach. Nasza firma jest w stanie zaoferować lepsze struktury ze względu na swoją silnie zaznaczoną obecność na rynku międzynarodowym oraz wiedzę specjalistyczną.

Cypr oraz inne unijne i pozaunijne struktury korporacyjne – Spółki zarejestrowane na Seszelach – Spółki dysponujące rachunkiem bankowym w UE

Z podobnych względów (zwłaszcza jeśli chodzi o pkt. 2, 3 oraz 4) zalecenia te mają także zasadniczo zastosowanie do innych struktur.

Generalnie, zalecamy usytuowanie spółki holdingowej z ZEA „ponad” wszystkimi istniejącymi strukturami unijnymi (lub spoza UE, lecz dysponującymi rachunkami bankowymi w UE) z powyższych powodów.

7. Działalność handlowa

Spółki wolnostrefowe są właściwym, wypróbowanym i sprawdzonym narzędziem prowadzenia działalności handlowej (proszę uważnie zapoznać się z poniższymi uwagami).

Mocno rekomendujemy wybór tej formy działalności.

Prosta spółka wolnostrefowa, o 100% udziale cudzoziemców (ale „mających wkrótce stać się” rezydentami ZEA – na mocy wydanej im wizy pobytowej oraz dokumentu tożsamości ZEA).

Uwaga: Jeśli wymagany jest numer VAT UE dla potrzeb obrotu wewnątrzwspólnotowego, można go łatwo uzyskać – korzystając z usług naszego biura na Malcie – dzięki założeniu oddziału spółki wolnostrefowej ZEA na Malcie. Należy pamiętać, że nie ma to praktycznie żadnych skutków podatkowych, ponieważ na Malcie nie opodatkowuje się działalności oddziału, która jest prowadzona „poza Maltą” (oddziały zagraniczne płacą na Malcie podatek jedynie w odniesieniu do dochodu uzyskanego na Malcie, co nie znajduje zastosowania w przypadku klientów międzynarodowych).

8. Inwestycje w nieruchomości w ZEA

Inwestycje w nieruchomości w ZEA kryją w sobie atrakcyjne możliwości w postaci zysków z wynajmu oraz zysków kapitałowych na jednym z najbardziej obiecujących rynków na świecie; rynku, który zdążył w pełni otrząsnąć się ze skutków światowego kryzysu finansowego.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały wybrane organizatorem EXPO 2020, co zgodnie z szacunkami globalnych banków inwestycyjnych, ma zapewnić w ciągu najbliższych 7 lat ponad 50% impuls przyspieszenia (*Barclays Investments) PKB w ZEA… ponad dotychczasowy 4% wzrost roczny. Impuls ten, w powiązaniu z lokalnymi działaniami na rzecz „schłodzenia” gospodarki (niskie wskaźniki stosunku wartości do kredytu (LTV) i podwyższone opłaty transferowe), stanowi gwarancję minimalnego ryzyka niepowodzenia inwestycji i bezpiecznych zysków.

Możliwości inwestycyjne są ekscytujące – zapoznaj się z naszą broszurą „Inwestycje w nieruchomości w ZEA”. Znajduje się w załączeniu.

Ważna uwaga: Nasza firma (poza dysponowaniem urzędową licencją zarejestrowanego agenta / dostawcy usług korporacyjnych) jest również posiadaczem – i aktywnym użytkownikiem – urzędowej licencji doradczej w zakresie nieruchomości i może pomóc Państwu w dokonaniu inwestycji na rynku nieruchomości w ZEA – oferując pełen zakres usług.

9. Zagadnienia związane z dziedziczeniem / sukcesją

Zakup nieruchomości i inne inwestycje muszą być dokonane za pomocą spółek offshore lub spółek wolnostrefowych z ZEA. Nie zaleca się posiadania nieruchomości lub innych aktywów / inwestycji przez osoby fizyczne, gdyż prowadzi to do komplikacji w przypadku śmierci / sukcesji.

Posiadanie udziałów spółek ZEA – nawet anonimowo – (rejestr strefy Ras al-Chajma podlega prawu zwyczajowemu) jest bezpiecznym i skutecznym sposobem uniknięcia wszelkich problemów, gdyż udziały są automatycznie przekazywane następcom / spadkobiercom na mocy testamentu przedłożonego sekretarzowi rejestru (alternatywnie lub dodatkowo można przekazać następcom podpisane wcześniej dokumenty przekazania udziałów).

Autor: Aris Kotsomitis

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i Nazwisko (wymagane)
  • E-mail (wymagany)
  • Tel. Komórkowy:
  • Temat:
  • Treść:


 • GŁÓWNE BIURO RAK

  8th floor, Office 8F-3
  Amenity Centre, Tower 2
  Al Jazeera, Al Hamra
  Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

  T: + (971) 7 244 7676
  E: contact.pl@fbsemirates.com
  Założenie Spółki w RAK
 • LinkedIn
  Share
  %d bloggers like this:
  Call FBS
  Skype Me™!
  Call FBS