Company in Dubai

Zjednoczone Emiraty Arabskie są Jurysdykcją
Cechującą się Wyjątkowo Korzystnym Reżimem Podatkowym

Dodaj do Ulubionych

 

Pakiety opłat z tytułu założenia spółki w ZEA od 1025 USD oraz opłaty roczne od 1840 USD. "FBS KOTSOMITIS", która działa od 1998 roku, to dobrze znana i dysponująca bogatym doświadczeniem międzynarodowa sieć świadcząca usługi profesjonalne, zrzeszająca mające oficjalne uprawnienia i podlegające nadzorowi lokalne firmy członkowskie/partnerskie. Skontaktuj się z nami w celu rozpoczęcia współpracy poprzez wysłanie e-maila na adres contact.pl@fbsemirates.com lub korzystając z naszego formularza kontaktowego.

Dubaj: „Nowa Szwajcaria” dla Zamożnych

Rok 2013 – kryzys w UE i na świecie oraz „polowanie na bogatych”, czy raczej „polowanie na umiarkowanie bogatych”

…Akt końcowy!

W prostych, praktycznych i pragmatycznych słowach – co przyniesie „bliska przyszłość” – dla międzynarodowych centrów finansowych, międzynarodowego planowania podatkowego i ochrony aktywów …oraz optymalne rozwiązania, strategie i działania.

„Nowa Szwajcaria” dla zamożnych…

Maj 2013 r. – autorstwa pragnącego zachować anonimowość zespołu doświadczonych ekspertów w dziedzinie zarządzania majątkiem, ochrony aktywów i międzynarodowego planowania podatkowego z USA oraz UE

Podmioty prowadzące „polowanie na umiarkowanie zamożnych”: Dysponujące dużym potencjałem, cechujące się wysokim opodatkowaniem kraje „Starego Świata”, z deficytem budżetowym, długiem publicznym, kryzysem w bankowości i gospodarce i o ponurych perspektywach wzrostu, obawiające się wyzwań ze strony ich potężnych i uprzywilejowanych rywali z „Nowego Świata”, w sposób nieunikniony niedomagające, niedokapitalizowane i przeżywające problemy w sektorach bankowych, w których ma miejsce znaczny odpływ depozytów bankowych, inwestycji i kapitału ludzkiego (osób płacących podatki) do „krajów Nowego Świata” poprzez międzynarodowe centra finansowe i raje podatkowe.

Do ich głównych celów i interesów – racjonalnych, biorąc pod uwagę ich sytuację oraz brak elementów przewagi konkurencyjnej – zmierzających do zatrzymania ludzi, pieniędzy i przedsiębiorstw „w domu” i sprawienia, by właśnie tam płacone były podatki, należą:

 • ograniczenie swobody podatników w zakresie zmiany rezydencji podatkowej, nawet gdy ci fizycznie przeniosą się za granicę, tak aby zabezpieczyć dochody podatkowe w przypadku odpływu ludności do „korzystniejszych krajów”; nie dotyczy to Bardzo Zamożnych, dla których zawsze znajdą się rozwiązania, są to bowiem „ mocne” osoby / organizacje, z którymi „trudno jest wygrać”, dla których utrzymywana będzie co najmniej jedna bezpieczna przystań, najlepiej daleko od domu, ale w „dogodnej lokalizacji / jurysdykcji” – patrz Dubaj;
 • praktyczne uniemożliwienie otwierania osobistych / firmowych rachunków bankowych za granicą, chyba że istnieje RZECZYWISTY biznes i / lub mają miejsce osobiste interesy w innym kraju, tak aby gotówka „pozostała w domu” w lokalnych bankach; ograniczanie liczby takich rachunków, co sprzyja łatwości monitorowania;
 • ograniczanie stosowania międzynarodowego planowania podatkowego, technik ochrony aktywów oraz stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu zapobieżenia wypływu potencjalnych dochodów podatkowych do innych krajów.

Metody / środki stosowane w celu wywarcia presji na „słabsze” jurysdykcje to m.in.:

 • umowy o wymianie informacji podatkowych i bankowych z innymi krajami bez nakazu sądowego i bez wprowadzenia zmian do umów podatkowych, aby umożliwić łatwą i szybką wymianę informacji;
 • globalne narzucanie prawodawstwa przeciwdziałającego praniu brudnych pieniędzy bankom, powiernictwom i dostawcom usług korporacyjnych, przewidującego zgłaszanie „podejrzanych transakcji” oraz rozszerzenie definicji „prania brudnych pieniędzy”, tak aby obejmowała ona prawie wszystko, w tym uchylanie się od opodatkowania oraz w niektórych przypadkach unikanie opodatkowania (!), a także zachęcanie do zakładania dużych działów ds. zgodności z przepisami prawnymi w bankach, sprawiających, że otwarcie rachunku bankowego staje się procesem trudnym, długotrwałym, z licznymi odmowami z wielu różnych przyczyn – np. z powodu złożoności struktur korporacyjnych, uprzedzeń ze względu na narodowość itp.;
 • przepisy podatkowe mające przeciwdziałać unikaniu opodatkowania i polegające na opodatkowaniu niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania dla celów podatkowych albo ograniczeń czasowych (np. 10 lat), zanim zmiana rezydencji podatkowej stanie się skuteczna
 • prowadzenie „czarnej listy” niewspółpracujących jurysdykcji oraz nakładanie sankcji w przypadku odmowy współpracy
 • „Przekonywanie” banków działających na ich terytorium i w skali globalnej do stosowania zalecanych środków i podejmowania działań z nimi zgodnych. Zasadniczo środki te są tak skonstruowane, aby było możliwe osiągnięcie powyższych celów.

Są to tylko niektóre z podejmowanych działań.

Niezbędne warunki skuteczności tych działań:

Przede wszystkim oczywiste jest, że aby wszystko to funkcjonowało, i aby osiągnięte zostały powyższe cele, niewiele jurysdykcji (jedna, a maksymalnie dwie) powinny otrzymać „zgodę” na to, by mogły pozostać „otwarte” i że muszą być przy tym wystarczająco atrakcyjne, aby móc stanowić przystań dla Bardzo Zamożnych i przyjąć ich.

To „zezwolenie” lub, jak kto woli, „tolerancja”, może zostać udzielone / okazana po spełnieniu twardych warunków, tak aby przez zewnętrznych obserwatorów państwa te postrzegane były jako „dobrze kontrolowane”, a także stosujące rygorystyczne procedury zwalczania prania brudnych pieniędzy, co miałoby stanowić potwierdzenie tejże percepcji; „wygodnie” jednak właściwie bez zmuszania ich do podpisania jakichkolwiek umów dotyczących wymiany informacji z innymi państwami lub jeśli miałoby to miejsce, to nie przy tak twardych warunkach jak w przypadku jurysdykcji konkurencyjnych.

Pozwoliłoby to na zapewnienie pełnej poufności danych / anonimowego statusu dla inwestorów zagranicznych.

W przeciwnym wypadku (brak schronienia dla Bardzo Zamożnych), powstałyby bardzo poważne, wielorakie i złożone problemy, w tym niezwykle twardy lobbing, a także inne problemy i komplikacje o nieprzewidywalnych skutkach, takich jak przenoszenie całych gałęzi przemysłu, praw udziałowych i majątku. Mogłoby to poważnie zagrozić powodzeniu projektu lub w najlepszym wypadku znacznie go spowolnić.

Zadecydowano o pokonaniu tej przeszkody poprzez stworzenie, ochronę i wsparcie co najmniej jednego „super-bezpiecznego schronienia” – z dala od domu i najlepiej w innym otoczeniu kulturowym, aby utrudnić do niego dostęp i uniknąć bliskości lub powiązań z krajem pochodzenia (byłoby to prowokacyjne) – dla „Bardzo Zamożnych” oraz „Wielkiego Biznesu”, do którego trudno byłoby uzyskać dostęp innym, bez odpowiedniej wiedzy i chęci inwestowania pewnych środków. Tak więc czasy, gdy tanie, szybkie rozwiązania w postaci „spółek i rachunków bankowych” offshore są dostępne dla wszystkich wkrótce się skończą, a klienci będą musieli ponosić wyższe opłaty i koszty, aby cieszyć się przywilejem pełnej poufności, bezpiecznej bankowości i 0% podatku. Schronienie to miałoby powstać w wysoko rozwiniętej lokalizacji, gdzie styl życia, biznes i osobiste zainteresowania zbiegają się z ustrojem podatkowym charakteryzującym się bardzo niskim podatkiem dochodowym lub jego brakiem, z bezpieczną bankowością, pełną anonimowością i poufnością.

Oczywiście kolejnym warunkiem jest, aby WSZYSTKIE, absolutnie WSZYSTKIE międzynarodowe centra finansowe (z wyjątkiem “Uprzywilejowanych”) zostały zmuszone do podjęcia działań opisanych w poprzednich punktach…

Innymi słowy, w układzie gry wyraźnie zarysowuje się strategia „nowej Szwajcarii”, poprzez którą przekazywany jest pragmatyczny komunikat, że „zamykanie” wszystkich możliwych wyjść jest strategią skazaną na porażkę, podczas gdy pozostawienie jednego lub dwóch „kontrolowanych” wyjść (jednakże nie takich, które są dostępne absolutnie dla wszystkich i o „kontrolowanych barierach wstępu”) ma bardzo dużą szansę sukcesu, pozwala uniknąć „Starcia Tytanów” z Super Zamożnymi i Potężnymi, a jest łatwiejsze w realizacji.

Jakie cechy „nowej Szwajcarii” są konieczne, aby najskuteczniej przyciągać Zamożnych? Pełne korzyści byłyby dostępne dla osób w sposób znaczący obecnych, mających interesy osobiste i biznesowe w lokalizacji o następujących cechach:

 • przyjazny i korzystny system podatkowy i handlowy o niskim lub 0% podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dający możliwość całkowicie bezpłatnego wycofania środków, bez ograniczeń;
 • dobrze strzeżona tajemnica bankowa, BRAK umów o wymianie informacji z jakimkolwiek krajem;
 • bezpieczna, cechująca się solidnymi podstawami i rozwinięta gospodarka wykazująca istotne zasoby naturalne, ogromne płynne rezerwy oraz znaczące perspektywy wzrostu;
 • dojrzały, bezpieczny, dobrze skapitalizowany i uregulowany sektor bankowy;
 • istnienie silnych lokalnych banków niezależnych biznesowo od świata zewnętrznego i najlepiej nieposiadających oddziałów zagranicznych poza rejonem Zatoki Perskiej;
 • system bankowy, który umożliwia wycofywanie dużych kwot gotówki za pośrednictwem bankowości internetowej 24/7;
 • kurs walutowy najlepiej usztywniony wobec dolara, aby wyeliminować ryzyko walutowe;
 • system, który zabraniałby działań nieetycznych i/lub obciążonych wysokim ryzykiem, takich jak hazard, pornografia itp.;
 • brak niepokojów społecznych, niski wskaźnik przestępczości;
 • bogata oferta mieszkaniowa , przystanie, rozrywka, superluksusowy styl życia, światowej klasy oferta zakupowa;
 • centrum biznesu z prawdziwego zdarzenia o znacznej aktywności komercyjnej (a nie mała wysepka lub państewko, gdzie spółki ograniczają swą obecność i interesy lokalne do skrytki pocztowej / mosiężnej tabliczki z nazwą firmy), bogata oferta najwyższej klasy powierzchni biurowej, a w zakresie zatrudnienia – personelu i kadry kierowniczej wszystkich szczebli;
 • światowej klasy system ochrony zdrowia;
 • wiele świetnych międzynarodowych szkół i uczelni na wszystkich poziomach;
 • zaawansowana sieć telekomunikacyjna;
 • połączenia lotnicze realizowane przez port lotniczy na światowym poziomie o istotnym potencjale lotów bezpośrednich, działający jako dogodnie położony węzeł tranzytowy pomiędzy Starym i Nowym Światem;
 • wygodna strefa czasowa dla biznesu i finansów;
 • sprzyjający klimat, słoneczny przez większość roku; położenie w sąsiedztwie wybrzeża morskiego.

Lecz co najważniejsze, system polityczny o silnym przywództwie, które ma możność podejmowania decyzji i wdrażania środków szybko i skutecznie, bez groźby „przeszkód politycznych”, które ZARAZEM cechuje się powściągliwością i dba, aby system nie był wykorzystywany i nadużywany przez zbyt wielu, a przy tym:

 • nie był wykorzystywany przez każdego, lecz tylko przez osoby, które zamierzają prowadzić tam poważny lokalny biznes i powiązać z nim interesy osobiste, lecz nawet w takich przypadkach w sposób rozsądnie ograniczony, aby nie wywoływać problemów w relacjach z zaprzyjaźnionymi silnymi państwami;
 • nie był wykorzystywany w celu uzyskania korzyści przez wiele podmiotów nieposiadających RZECZYWISTEJ treści gospodarczej i handlowej i niewnoszących wkładu w rozwój gospodarczy kraju;
 • dysponował solidnym prawodawstwem przeciwdziałającym praniu brudnych pieniędzy, w tym rygorystycznymi procedurami należytej staranności (na zasadzie: „znaj swojego klienta i jego biznes”), procedurami dla banków i dostawców usług korporacyjnych oraz środkami zniechęcającymi do otwierania rachunków bankowych podmiotom niemającym na miejscu powiązań osobistych lub biznesowych.

Co więc pasuje do opisu, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe punkty?

 

Odpowiedź brzmi: Zjednoczone Emiraty Arabskie

ZEA, a zwłaszcza Dubaj, są JEDYNĄ jurysdykcją mającą wszystkie powyższe cechy. W związku z upadkiem praktycznie wszystkich innych międzynarodowych centrów finansowych, a także w związku z zeszłotygodniowym ogłoszeniem upadku Szwajcarii i Singapuru wygląda na to, że (przy niewielkich wątpliwościach) ZEA staną się „nową Szwajcarią”, a klientów zachęcamy do zapewnienia sobie dostępu do tej jurysdykcji, zanim wzrośnie popyt i dojdzie do eskalacji kosztów / barier.

Wskaźnikiem sukcesu ZEA jest wzrost populacji z 95000 (!) w 1963 do 8,5 mln dzisiaj, przy znaczących przyrostach także w trakcie ostatniego kryzysu (2003: 4 mln, 2009: 6,9mln, 2010: 7,5 mln, 2011: 7,9 mln, 2012: 8,5 mln); średnioroczny wzrost populacji w ciągu ostatnich lat kształtował się na poziomie około 7%. Imponujące!

Co będzie się działo dalej? Nowy porządek świata i nowe rozwiązania – strategie – plan działania… Wyjątkowa ochrona i korzyści oferowane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie!

Będzie można zaobserwować znaczne i rosnące wykorzystanie rachunków bankowych, firm, struktur i fizycznych relokacji osób do Dubaju i choć niekoniecznie osoby te będą tam mieszkać na stałe przez cały rok, będą mogły traktować to miejsce jako stałą bazę do podróży. Taki jest aktualny trend ze względu na wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym artykule.

Pomimo wysiłków podejmowanych przez kraje o wysokich podatkach zmierzających do ograniczenia unikania opodatkowania, przewidujemy dalsze korzystanie z popularnych jurysdykcji takich jak Cypr, Malta i Luksemburg, przy rosnącej tendencji odzwierciedlającej zwiększoną świadomość i potrzebę zastosowania technik planowania podatkowego i ochrony aktywów, w szczególności poprzez zwiększone wykorzystanie Internetu. Ogólnie rzecz biorąc (i z wielu powodów) będziemy z pewnością obserwować kontynuację wykorzystania na dużą skalę popularnych spółek i struktur UE tworzonych w ramach jurysdykcji Cypru i Malty – które są wyjątkowo korzystne i nieporównywalne pod tym względem z innymi jurysdykcjami UE – LECZ teraz będą one bardziej wypełnione „treścią”, dokładniej planowane w fazie przygotowań, będą się charakteryzować wysokim poziomem kontroli i dużą liczbą procedur mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Jest to konieczne, ponieważ Zamożni będą musieli dokonywać inwestycji z ZEA, ale za pośrednictwem spółek holdingowych UE (Cypr, Luksemburg i Malta).

Jednakże te rozwiązania, zwłaszcza cypryjskie i maltańskie, stosowane będą …w oparciu o dodatkowe środki przechowywane poza UE, głównie w Dubaju.

Nie przewidujemy, aby pojawiła się tendencja utrzymywania środków powyżej 100 000 EUR (czyli limitu gwarantowanego przez UE) na europejskich rachunkach bankowych spółek założonych na Malcie i Cyprze, przynajmniej dopóki nie zostaną rozwiązane problemy strefy euro, a nawet dużo później (ze względu na ryzyka związane z kryzysem finansowym w UE – cięcia depozytów, a także ze względu na system wymiany informacji w UE).

Spółki holdingowe w ZEA (w Dubaju) będą szeroko wykorzystywane (jak również inne struktury ZEA) do zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych i poufności poza UE.

Bardzo szybko – szybciej niż wszyscy myślą – przyszłość będzie taka, że….

(a) informacje na temat faktycznych właścicieli spółek będą przekazywane szybko przez granice na całym świecie bez większych przeszkód;

(b) osobiste rachunki bankowe będzie można zakładać tylko w kraju rezydencji, a w innym kraju JEDYNIE wtedy, gdy będą istniały udokumentowane interesy osobiste w tymże kraju (np. posiadanie nieruchomości);

Uwaga: będziemy więc musieli na przykład kupić jakąś nieruchomość w „kraju korzystnym” (Uwaga na marginesie: nieruchomości w Dubaju są tu okazją, gdyż ceny wzrosły o ponad 10% od zeszłego roku), otworzyć osobisty rachunek bankowy lub założyć lokalną spółkę, aby uzyskać WIZĘ pobytową dla inwestorów (np. w Dubaju / ZEA udziela się 3-letniej odnawialnej wizy pobytowej jako bonusu z tytułu założenia spółki wolnostrefowej w Dubaju / ZEA!)

(c) założenie firmowych rachunków bankowych w kraju rezydencji i innych krajach możliwe będzie JEDYNIE w przypadku posiadania interesów biznesowych, które będą musiały zostać odpowiednio uzasadnione (np. oddział spółki lub inna forma biura/zakładu).

Uwaga: aby możliwe było uzyskanie trwałych korzyści podatkowych przy zachowaniu anonimowości i bezpieczeństwa, może zajść potrzeba utworzenia lokalnej spółki – niezależnej lub oddziału głównej spółki – w „kraju korzystnym”, której celem byłoby prowadzenie działalności gospodarczej, utrzymywanie lub ochrona majątku; spółka taka musi mieć JEDNAKŻE przynajmniej:

 • handlowe i ekonomiczne uzasadnienie (działać jako normalna spółka, podejmująca normalne – nie podejrzane – działania ORAZ wykazywać się obecnością w zorganizowanych obszarach handlowych lub wolnych strefach ekonomicznych, być uznawana za rezydenta podatkowego dla celów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a nie rezydować jedynie w skrytkach pocztowych, posiadać biuro, a przynajmniej „flexi-biuro” z pełnymi możliwościami kontaktu – emailem, telefonem etc.);
 • pełny zarząd i kontrolę w innym kraju.

Właściwe wykorzystanie spółki offshore założonej w Dubaju / ZEA (dla celów zapewnienia anonimowości / prowadzenia działalności holdingowej lub handlowej tam gdzie to możliwe) w połączeniu ze statusem rezydenta podatkowego spółki wolnostrefowej (onshore) powinno umożliwić skuteczne osiągnięcie tych celów.

(d) W związku z powyższym

 • Jeśli jesteś osobą fizyczną mieszkającą w kraju o wysokim opodatkowaniu lub w kraju z innego powodu niekorzystnym, JEDYNĄ możliwością uratowania majątku i uniknięcia ogromnych obciążeń podatkowych – z tytułu podatku od spadków i innych podatków osobistych – będzie fizyczna przeprowadzka do innego kraju o bardziej sprzyjających uwarunkowaniach (Dubai – patrz poniżej ), …lecz pamiętaj, aby wziąć pod uwagę lokalne przepisy podatkowe w kontekście planowanej przeprowadzki , ponieważ mogą być przewidziane kary / ograniczenia!
 • Jeśli jesteś przedsiębiorstwem / korporacją / przedsiębiorcą / specjalistą / osobą wolnego zawodu i mieszkasz w kraju o wysokich podatkach lub też w kraju niekorzystnym z innego powodu, w którym występują ryzyka związane lokatami bankowymi lub innymi cięciami aktywów, to JEDYNĄ opcją zabezpieczenia majątku i uniknięcia olbrzymich obciążeń będzie PEŁNY lub CZĘŚCIOWY (podzielony na etapy), faktyczny transfer firmy i aktywów do innego kraju o bardziej sprzyjających uwarunkowaniach (Dubaj – patrz niżej). Nadal wykorzystywać się będzie spółki zarejestrowane w UE do prowadzenia działalności w ramach UE, spółki te będą potrzebowały przy tym numeru VAT UE i określonych form obecności, lecz prawdopodobnie będą działały jako spółki córki spółek zagranicznych (najprawdopodobniej założonych w ZEA spółek holdingowych) służących do „przechowywania gotówki” lub jako część większej międzynarodowej struktury podatkowej.
 • LUB OBIE OPCJE !

(e) LECZ…. uważaj! To nie będzie dostępne dla wszystkich! To naturalne, że przy kilku dobrych opcjach bezpiecznych jurysdykcji, które pozostały (w mojej opinii tylko jednej), popyt w takich miejscach wzrośnie i w ciągu 1-2 lat uzyskanie łatwego i szybkiego dostępu może stać się trudne.

Dowód – obecna sytuacja na świecie… w: „Polowanie na Umiarkowanie Zamożnych”

 • Ryzyko w krajach UE w odniesieniu do RACHUNKÓW BANKOWYCH WYKAZUJĄCYCH SALDO > 100 000 EUR gwarantowanego limitu (począwszy od cięć depozytów w Cyprus Bank) oraz poważne ryzyko wymiany informacji w ramach UE…
 • Agonia centrów na Dalekim Wschodzie …Singapuru oraz Hong Kongu (należy zauważyć, że zmiany przeprowadzane obecnie w Singapurze zostały już wprowadzone w Hong Kongu)
 • Banki Singapuru zostały zmuszone do zamknięcia kont cudzoziemców… najpóźniej do 1 lipca 2013 r.! (SINGAPUR „ZASTRZELONY” PRZEZ UE / USA).
 • Obwieszczenie Ministerstwa Finansów Singapuru dotyczące nowego zarządzenia – termin wykonania do 1 lipca 2013 WYMIANA INFORMACJI BEZ NAKAZU SĄDOWEGO!
 • Obumarcie centrów znajdujących się w sferze wpływów UE / bliskich jej geograficznie (Monako, Szwajcarii, San Marino, Andory, Liechtensteinu).

Przeczytaj o ataku UE, który miał miejsce zaledwie kilka dni temu ...zmuszającym te kraje do wymiany informacji bez nakazu sądowego… UE zmusza zaprzyjaźnione kraje spoza UE (Szwajcarię, Monako, Andorę, Liechtenstein oraz San Marino) do wymiany informacji dotyczących przypadków uchylania się od płacenia podatków

Uśmiercenie pozostałych …. Już zatwierdzone w postaci czarnych list FATF, OECD i UE ORAZ obowiązkowych umów o wymianie informacji z UE / USA oraz z innymi krajami

Kto się jeszcze ostał na tej planecie? I kto, mając dobre ku temu przesłanki, będzie szedł do przodu, aby osiągnąć czołową pozycję jako „nowa Szwajcaria” dla światowej elity?

Zjednoczone Emiraty Arabskie!

(Dubaj / ZEA)

Przeczytaj napisany w przeszłości proroczy i odkrywczy artykuł o Dubaju:

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do artykułu

…0% podatku przy bezpłatnej repatriacji zysków

…Bezpieczne, oparte o zdrowe fundamenty lokalne (i międzynarodowe) banki, niezależne od Zachodu, a także bezpieczna i mająca zdrowe podstawy gospodarka (ropa, Państwowy Fundusz Majątkowy dysponujący bilionem USD)

…Pełne zachowanie poufności przez banki i powiernictwa , przy BRAKU umów o wymianie informacji z JAKIMKOLWIEK innym krajem

I przede wszystkim zastosowanie praktycznego systemu „ limitowego”, który nie pozwala wykorzystywać jurysdykcji drobnym graczom , lecz działa selektywnie i zapobiega nadużyciom – inne kraje poniosły wcześniej na tym polu zdecydowaną klęskę (Szwajcaria)

Oznacza to JEDNAK, iż należy się spodziewać (biorąc pod uwagę zwiększony popyt) coraz większych trudności w dostępie, wzmożonej presji z zewnątrz w celu wymuszenia dokładniejszych kontroli pod kątem prania brudnych pieniędzy, dłuższych okresów zakładania kont bankowych (3–6 miesięcy!), wyższych minimalnych wkładów bankowych i dłuższego procesu weryfikacyjnego, wyższych kosztów nieruchomości i kosztów utrzymania / działalności itp. Należy więc działać jak najszybciej, JEŚLI planuje się taki ruch.

Wniosek

Biorąc pod uwagę „niebezpiecznie pogłębiający się” kryzys gospodarczy (kryzys zadłużenia, bankowy, finansowy i fiskalny) w UE, całkiem rozsądne wydaje się poważne rozważenie skorzystania z zachęt oferowanych przez ZEA, a nawet przeniesienie tam części lub całości swej działalności oraz interesów osobistych lub przynajmniej ustanowienie tam „bazy” i utrzymywanie jej jako formy zabezpieczenia aktywów z dala od UE i ryzyk „Starego Świata” takich jak wygórowane podatki, wymiana informacji oraz cięcia depozytów.

 

 

Pilna wiadomość?
TakNie

 • Imię i Nazwisko (wymagane)
 • E-mail (wymagany)
 • Tel. Komórkowy:
 • Temat:
 • Treść:


%d bloggers like this:
Skype Me™!